Wulp (Numenius arquata) foeragerend in ondiep water, België
Kievit (Vanellus vanellus) op oever van meer, Duitsland

Grauwe franjepoot (Phalaropus lobatus) wijfje zwemmend in zomerkleed, Zweden
Drieteenstrandloper (Calidris alba) wadend in zee, Waddenzee, Duitsland
Lepelaars (Platalea leucorodia) in de vlucht, Waddenzee, Duitsland
Scholekster (Haematopus ostralegus) op rots, Schotland, UK
Blauwe reiger (Ardea cinerea) eet gevangen vis, Duitsland
Roerdomp (Botaurus stellaris) in de sneeuw in winter, Nederland
Grutto (Limosa limosa) vliegend en roepend, België