Vlucht brandganzen (Branta leucopsis) vliegend
Nijlgans (Alopochen aegyptiaca) landend op oever van meer
Knobbelzwaan (Cygnus olor) mannetje zwemmend in dominante houding, Duitsland
Krooneend (Netta rufina) mannetje zwemmend in meer, Duitsland
Brilduiker (Bucephala clangula) mannetje baltsend op meer, Duitsland
Mannetje kuifeend (Aythya fuligula) rustend op ijs van bevroren oever van vijver, Duitsland
Grauwe gans (Anser anser) stijgt op vanaf meer al roepend, Duitsland
Wilde eend (Anas platyrhynchos) slaat vleugels uit op meer, Duitsland
Tafeleend (Aythya ferina) mannetje vliegend, Duitsland