Home > Fotografen

Patrick Keirsebilck

Patrick Keirsebilck heeft veel aandacht voor natuur in eigen streek, nl. de bossen, polders en kuststrook van NW-Vlaanderen. Alle vormen van klassieke natuurfotografie staan op het menu en vooral vogel- en vlinderfotografie dragen de voorkeur weg. Naast sfeeropnames ook veel aandacht voor soortenregistratie en educatieve opnamen. Buitenlandse bestemmingen zijn eerder beperkt, overwegend Europees (Spanje, Bulgarije, IJsland...) en zonder speciale voorkeur.

Overwinterende waterspreeuw (Cinclus cinclus) staat in stroom in de winter, Nederland


Boomkikker (Hyla arborea) klimt op stengel, Retranchement, Zeeuws-Vlaanderen, Nederland
Vissende Aalscholver (Phalacrocorax carbo) slikt gevangen karper / kolblei / blei (Blicca bjoerkna) in, België
Meikever (Melolontha melolontha) op blad, België

Steenmarter (Martes foina) op zolder, Duitsland

Visdief (Sterna hirundo) op strand met visje in bek, Zeebrugge, België
Bontbekplevier (Charadrius hiaticula) op strand te Zeebrugge, België

Koereiger (Bubulcus ibis) vliegt naar broedkolonie, Mallorca
Vos (Vulpes vulpes) ruikt aan geurvlag in de duinen te Zandvoort, Nederland